This Theme Supports a Custom FrontPage

En start för Medvetet Företagande

En start för Medvetet Företagande

Efter att ha läst boken Conscious Capitalism av John Mackey och Raj Sisodia förstod vi direkt att detta var ett budskap vi vill sprida även i Sverige. Vad budskapet handlar om är entreprenörskapets positiva kraft och att ett företag finns till, inte bara för att generera avkastning till sina ägare, utan för att leverera värde tillLäs mer omEn start för Medvetet Företagande[…]