Ett Medvetet Företags Intressenter

Åt dessa skapar vi värde

Anställda

"Våra anställda är vår viktigaste tillgång" säger många företag. Ett Medvetet Företag vet att det är så och skapar meningsfulla arbetsplatser som skapar värde för de anställda.

Ägare

Att generera avkastning för sina ägare är vad företag ska ha som främsta ledstjärna enligt den rådande modellen. Ett Medvetet Företag har även detta som mål, men kompletterat med fem andra intressenter.

Ekosystemet

Att vi alla delar samma jordklot, det vet vi. Ett Medvetet Företag agerar för ekosystemets bästa.

Partners

Underleverantörer och andra affärspartners är viktiga intressenter.

Kunder

Utan kunder finns det ingen verksamhet. Därför är det självklart att vi måste skapa värde för dessa och de är en av 6 intressenter.

Närsamhället

"All business is local" sägs det. Åtminstone agerar alla företag där deras kunder eller anställda finns. En intressent är då det omkringliggande närsamhället.

Bli Medveten!

Bli Medveten!

Vi vill bli fler som arbetar för bättre Medvetna Företag och vi vill väldigt gärna lära känna dig som gillar budskapet och andan i Medvetet Företagande.
Gå med i vår mailinglista för att få löpande information om träffar med likasinnade, läsvärda länkar och nyheter om Medvetet Företagande.

Gå med genom att prenumerera här.PS. Visste du att Medvetna Företag visar upp högre vinster och har mer engagerade medarbetare än "traditionella" företag?

Lär mer

Några av de böcker som influerat oss att starta rörelsen Medvetet Företagande.

Senaste nytt